Se filmen från 2012

Intåget på Stockholms Stadion, tävlingsdagen och festen.

Annonser