Se filmen från 2012

by

Intåget på Stockholms Stadion, tävlingsdagen och festen. Annonser